Nepodceňujte preventívne prehliadky u gynekológa.
Najčastejšie príznaky

T - nádor

 • Tx: Nádor nie je možné hodnotiť z dôvodu neúplných informácií.
 • T0: Nádor sa vo vaječníku nedokázal.
 • T1: Nádor je obmedzený na jeden alebo obidva vaječníky.
  • T1a: Nádor sa nachádza iba vo vnútri jedného vaječníka – nerozšíril sa na povrch vaječníka a v brušnej tekutine nie sú žiadne nádorové bunky.
  • T1b: Nádory sa nachádzajú vo vnútri oboch vaječníkov. Nerozšírili sa na povrch vaječníkov a v brušnej tekutine sa nenájdu žiadne nádorové bunky.
  • T1c: Nádor je v jednom alebo oboch vaječníkoch. Nádor prerástol na povrch vaječníka, kapsula nádoru je porušená a v brušnej tekutine sú nádorové bunky.
 • T2: Nádor sa nachádza v jednom alebo oboch vaječníkoch a rozšíril sa do panvy.
  • T2a: rakovina sa rozšírila do maternice alebo vajíčkovodov, ale v brušnej tekutine nie sú nádorové bunky.
  • T2b: Rakovina sa rozšírila do ostatného panvového tkaniva, ale v brušnej tekutine nie sú nádorové bunky.
  • T2c: Rakovina sa rozšírila do maternice, vajíčkovodov a ostatného tkaniva panvy a v brušnej tekutine sú nádorové bunky.
 • T3: Nádor sa nachádza v jednom alebo oboch vaječníkoch a mikroskopicky sa rozšíril do dutiny brušnej mimo panvy alebo sú postihnuté panvové lymfatické uzliny.
  • T3a: Metastázy sú také malé, že sú viditeľné iba pod mikroskopom.
  • T3b: Metastázy sú viditeľné, ale metastáza nie je väčšia ako 2cm.
  • T3c: Metastázy sú väčšie ako 2cm.