Nepodceňujte preventívne prehliadky u gynekológa.
Najčastejšie príznaky

Štádium I (T1, N0, M0)

Nádor sa nachádza len v jednom alebo oboch vaječníkoch, ale nerozšíril sa do iných tkanív.

  • Štádium IA (T1a, N0, M0): Rakovina sa nachádza len v jednom vaječníku. Neprerástla na povrch vaječníka. V brušnej tekutine sa nenachádzajú žiadne rakovinové bunky a lymfatické uzliny nie sú postihnuté.
  • Štádium IB (T1b, N0, M0): Nádory sa nachádzajú vo vnútri oboch vaječníkov. Nerozšírili sa na povrch vaječníkov a v brušnej tekutine sa nenájdu žiadne nádorové bunky.
  • Štádium IC (T1c, N0, M0): Nádor je v jednom alebo oboch vaječníkoch. Prerástol na povrch vaječníka, kapsula nádoru je porušená a v brušnej tekutine sú nádorové bunky.