Nepodceňujte preventívne prehliadky u gynekológa.
Najčastejšie príznaky

N - lymfatické uzliny

  • Nx: Postihnutie lymfatických uzlín nemožno hodnotiť z dôvodu neúplných informácií.
  • N0: Rakovina nepostihuje lymfatické uzliny.
  • N1: Rakovinové bunky sa nachádzajú v panvových lymfatických uzlinách.