Nepodceňujte preventívne prehliadky u gynekológa.
Najčastejšie príznaky

M - metastázy

  • Mx: Vzdialené metastázy nemožno hodnotiť.
  • M0: Karcinóm sa nešíri mimo oblasť brušnej dutiny.
  • M1: Rakovina sa rozšírila do pečene, pľúc alebo iných orgánov.