Nepodceňujte preventívne prehliadky u gynekológa.
Najčastejšie príznaky

Typy nádorov vaječníkov

Za normálnych okolností dochádza v našom organizme k regulovanému deleniu buniek. No keď sa tento proces vymkne spod kontroly, bunky sa začnú nekontrolovateľne deliť a vytvárať zhluky – nádory. Typy nádorov vaječníkov delíme na 3 základné typy podľa buniek, z ktorých vzniká:

  • Epitelové nádory vaječníkov – najčastejší typ, tvoria asi 90 % všetkých prípadov rakoviny vaječníkov
  • Nádory zo zárodočných buniek – postihujú asi 9 % pacientok
  • Sex cord-stromálne nádory buniek - tvoria asi 5 % prípadov