Nepodceňujte preventívne prehliadky u gynekológa.
Najčastejšie príznaky

O ochorení

Ovariálny karcinóm vzniká vo vaječníkoch - reprodukčných orgánoch ženy, ktoré sa nachádzajú na oboch stranách panvy a majú priemer 2 - 4 cm. Vaječníky produkujú ženské zárodočné bunky - vajíčka, ktoré cez vajíčkovody putujú do maternice. Skladajú sa z troch vrstiev:

  • Povrchový epitel vaječníka - najvrchnejšia vrstva vaječníkov
  • Kôra vaječníka – obsahuje ženské zárodočné bunky (oocyty) a strómu (spojivové tkanivo)
  • Dreň vaječníka – najvnútornejšia vrstva, obsahuje spojivové tkanivo, nervy a veľké krvné cievy

Vaječníky obsahujú 3 základné typy buniek – epitelové (na povrchu), zárodočné (z ktorých sa stáva ženské vajíčko) a tzv. sex‐cord stromálne bunky (produkujú hormóny vaječníkov). Všetky 3 typy môže postihnúť rakovina.

Na otázku, ako presne a prečo rakovina vaječníkov vzniká, nie je jednoduchá odpoveď. Bunky v našom organizme sa za normálnych okolností správajú a množia usporiadaným spôsobom. Za správne delenie, rast a obnovu tkanív je zodpovedné jadro bunky. Ak v jadre nastane porucha, bunka sa vymkne spod kontroly a delenie prestáva správne fungovať. Toto nekontrolovateľné delenie a množenie buniek časom spôsobí rakovinu.

Vznik nádoru je zložitý proces, ktorý je výsledkom postupného zlyhávania genetickej kontroly delenia buniek. Väčšina nádorov pochádza z jednej bunky, ktorá sa začne množiť a napádať okolité tkanivá. Inak povedané nádorové bunky začnú rozrušovať orgán, v ktorom sa nachádzajú, aby si zabezpečili priestor pre svoje množenie. V prípade rakoviny vaječníka začnú nádorové bunky najskôr napádať tkanivo samotného vaječníka a postupne sa začnú šíriť aj do okolitých tkanív a orgánov.