Nepodceňujte preventívne prehliadky u gynekológa.
Najčastejšie príznaky

Nádory zo sex cord-stromálnych buniek

Vznikajú z buniek obklopujúcich oocyty, tieto zahŕňajú tzv. sex cord bunky, ktoré produkujú hormóny vaječníkov a spojivové tkanivo.