Nepodceňujte preventívne prehliadky u gynekológa.
Najčastejšie príznaky

Epitelové nádory vaječníkov

Vznikajú z epitelových buniek, ktoré pokrývajú povrch vaječníka. Predstavujú až 90% všetkých nádorov vaječníkov a delia sa na niekoľko podtypov (serózne, endometroidné, mucinózne nádory...). Rozvoj a progresia epitelových nádorov vaječníkov so sebou prináša množstvo charakteristických genetických zmien, pričom sú rôzne gény nežiaduco zapnuté alebo vypnuté. Niektoré z týchto genetických zmien sú spoločné, iné sa však môžu u jednotlivých podtypov líšiť, čo sa nazýva genetická heterogenita.