Prognóza

Prognóza pacientky s rakovinou vaječníkov do budúcnosti závisí najmä od štádia, v ktorom sa nádor podarilo diagnostikovať a liečiť. Kvalita určenia štádia choroby na začiatku má významný dopad na prognózu, keďže je základným faktorom pri rozhodovaní o liečbe. Presné určenie štádia choroby tiež zvýši pravdepodobnosť odhalenia metastáz aj u žien, u ktorých sa ochorenie javí v skorom štádiu, čím umožní správnu a dostatočnú liečbu, a tak im poskytne najlepšiu možnú prognózu.

V súvislosti s rakovinou sa najčastejšie hovorí o takzvanom 5-ročnom prežívaní – to znamená počet pacientok, ktoré sú nažive aj 5 rokov od chvíle, ako im diagnostikovali nádorové ochorenie. Ďalšie šance týchto pacientok sú potom rovnaké ako u ľudí rovnakého veku, ktorí rakovinu neprekonali.

Porovnanie štádia pri diagnóze a 5-ročné prežívanie pri rakovine vaječníkov a rakovine prsníka (podľa National Cancer Institute. 2010)

  Rakovina prsníka Rakovina vaječníkov
Celkové 5-ročné relatívne prežívanie 89 % 46 %
5-ročné relatívne prežívanie v metastatickom štádiu 23 % 28 %
Podiel pacientok diagnostikovaných v metastatickom štádiu 5 % 62 %