Nepodceňujte preventívne prehliadky u gynekológa.
Najčastejšie príznaky

Rádioterapia

Rádioterapia používa vysokoenergetické röntgenové žiarenie alebo iné častice na zničenie rakovinových buniek. Len zriedka sa používa ako hlavný spôsob liečby rakoviny vaječníka.

Existujú tri spôsoby rádioterapie:

  • externá – nádor sa ožaruje zvonka, čiže zdroj žiarenia je mimo tela pacientky
  • interná – zdroj žiarenia sa aplikuje priamo do nádoru
  • intraperitoneálna – rádioaktívna tekutina sa podáva priamo do brušnej dutiny

Radiačná liečba so sebou prináša množstvo nežiaducich účinkov. Jedným z nich je začervenaná a suchá koža pacientky v mieste ožarovania. Do normálu sa koža vráti zhruba do 6, najneskôr však do 12 mesiacov. Iné nežiaduce účinky závisia od toho, ktorá časť tela je ožarovaná. Radiačná terapia nasmerovaná na brucho a panvu môže spôsobiť nevoľnosť, zvracanie, hnačku alebo krv v stolici.