Nepodceňujte preventívne prehliadky u gynekológa.
Najčastejšie príznaky

Najnovšie možnosti liečby

Pokroky v medicíne umožnili výrazný posun v odhalení procesu vzniku a vývoja nádorového ochorenia a spresnili informácie o pochodoch, ktoré vyvolávajú premenu normálnych buniek na nádorové. Zistilo sa, že vznik a rast nádorov nespočíva len vo vystupňovanom bujnení (chorobnom množení a raste) buniek, ale že v hre sú aj ďalšie dôležité pochody, ako napríklad utlmenie prirodzenej bunkovej smrti, schopnosť metastazovania a podpora novotvorby ciev – angiogenézy. Tieto poznatky viedli k objavom nových látok s rôznymi mechanizmami účinku proti nádorom, ktoré pôsobia priamo na rakovinové bunky, a preto hovoríme o tzv. cielenej liečbe. Pri liečbe rakoviny vaječníkov sa v klinických štúdiách úspešne použila cielená liečba, ktorá blokuje angiogenézu – rast ciev, ktoré vyživujú nádor a umožňujú mu rásť a šíriť sa.

Angiogenéza je podstatná pre rast a šírenie všetkých druhov rakoviny. Nádory totiž potrebujú k svojmu prežitiu živiny a kyslík, ktoré získavajú z krvi. Kvôli svojmu prežitiu preto rastúci nádor začne produkovať určité látky, najmä rastový faktor nazývaný VEGF, ktoré vyvolávajú rast nových krvných ciev k nádoru. Tým sa k nemu dostáva viac výživy, môže rýchlo rásť, ochorenie postupuje a metastazuje. Kontrola angiogenézy u pacientok s rakovinou vaječníkov je dôležitým cieľom liečby. Cielená liečba proti angiogenéze pôsobí tak, že blokuje rastový faktor VEGF, zabraňuje tvorbe nádorových ciev a prísunu živín, čím nádoru nastoľuje „smrteľnú diétu“.