Nepodceňujte preventívne prehliadky u gynekológa.
Najčastejšie príznaky

Chirurgický zákrok

Je základom liečby karcinómu vaječníkov a štandardnou terapiou pri všetkých štádiách ochorenia. Všetky ženy, u ktorých je po prvýkrát diagnostikovaná rakovina vaječníkov, sa podrobia chirurgickému zákroku, okrem prípadov, keď sa nádor nedá operovať. Cieľom zákroku je:

  • Presné určenie štádia choroby – ako ďaleko sa rakovina z vaječníka rozšírila
  • Optimálne zmenšenie nádoru - odstránenie čo najväčšej časti nádoru

Najčastejším spôsobom otvorenia brušnej dutiny pri operácii je laparotómia. Počas operácie potom chirurg v závislosti od štádia vykoná niektoré z týchto úkonov:

  • Zmenšenie tumoru
  • Celkové odstránenie maternice (hysterektómia)
  • Odstránenie vaječníkov a vajíčkovodov
  • Preskúmanie všetkých povrchov pobrušnice
  • Biopsia uzlín
  • Odber výlučkov pobrušnice

Všetky tkanivá a tekutiny odobraté počas operácie sú odoslané na preskúmanie do laboratória.

Pár dní po operácii môže pacientka pociťovať bolesti, ktoré sú individuálne a závisia od rozsahu operačného zákroku. S tým súvisí aj doba hojenia. Do bežného života sa žena zvyčajne vráti v priebehu 4-6 týždňov.

Rozsah operácie závisí od štádia ochorenia a či žena ešte chce mať deti. U žien s rakovinou vaječníka v štádiu IA alebo IC, ktoré chcú ostať plodné, sa môže zvážiť odstránenie jedného vaječníka a vajíčkovodu. Tento postup je známy ako „fertility-sparing surgery“. Ak sú odstránené obidva vaječníky, pacientka už nemôže otehotnieť. Zároveň odstránenie oboch vaječníkov znamená odstránenie zdroja pohlavných hormónov, a to vedie k predčasnej menopauze. Rýchlo po zákroku začne pacientka pociťovať príznaky nastupujúcej menopauzy ako sú návaly tepla či suchosť pošvy.