Nepodceňujte preventívne prehliadky u gynekológa.
Najčastejšie príznaky

Chemoterapia

Po chirurgickom zákroku je chemoterapia štandardnou liečbou pri všetkých typoch novodiagnostikovanej rakoviny vaječníkov. Len ženy s nízkym stupňom ochorenia v štádiu IA alebo IB nedostanú po operácii chemoterapiu.

Chemoterapia sa obyčajne podáva priamo do žily, no pri rakovine vaječníkov môžu byť chemoterapeutiká podávané pomocou kanyly aj priamo do brušnej dutiny (intraperitoneálna chemoterapia). Obyčajne sa využíva kombinácia dvoch látok – jedna narúša obranné mechanizmy buniek a spôsobuje ich smrť, kým druhá zabraňuje deleniu buniek. Akonáhle sa liek dostane do krvného obehu, šíri sa po celom tele, čo je dôležité v prípade, ak sa rakovina rozšírila mimo vaječníkov. Chemoterapiu pacientka užíva v cykloch, medzi ktorými je vždy nejaký čas bez liečby. Dĺžka prestávky ako aj počet cyklov chemoterapií závisí od druhu liečby a štádia ochorenia. Ženy v štádiu I obyčajne dostanú 3-6 cyklov liečby, kým ženy v štádiu II-IV dostanú 6-8 cyklov chemoterapie. Liečba sa obyčajne podáva každé 3 týždne.