Grading - stupeň zhubnosti ochorenia

Slovom grading sa označuje stupeň diferenciácie nádoru, čo vlastne znamená stupeň jeho zhubnosti. Grading nádoru označuje nádorové bunky podľa toho, ako vyzerajú pod mikroskopom - ako veľmi sa bunky nádoru odlišujú od normálnych buniek rovnakého typu tkaniva. Na základe mikroskopického vzhľadu nádorových buniek potom lekár určí jeden zo štyroch stupňov závažnosti nádorového ochorenia. Vo všeobecnosti platí, že čím viac sa nádorová bunka podobá bunke normálnej, tým bude rakovina rásť pomalšie, a teda pravdepodobnosť vyliečenia je lepšia.

  • GX: Grading nádoru nemožno určiť.
  • GB: Tkanivo sa považuje za hranične zhubné.
  • G1: Tkanivo nádoru je dobre diferencované (obsahuje veľa normálne - zdravo vyzerajúcich buniek).
  • G2: Tkanivo je stredne diferencované (viac buniek vyzerá abnormálne oproti normálnym bunkám).
  • G3G4: Tkanivo nádoru je zle diferencované alebo nediferencované (všetky alebo väčšina buniek vyzerá abnormálne).