Nepodceňujte preventívne prehliadky u gynekológa.
Najčastejšie príznaky

Ultrazvukové vyšetrenie

Ultrazvukové vyšetrenie formou transvaginálnej ultrasonografie, počas ktorej lekár zasunie ultrazvukovú sondu do pošvy a preskúma pomocou nej reprodukčné orgány a močový mechúr. Prípadne ultrazvukovou sondou prechádza aj po koži na bruchu.