Nepodceňujte preventívne prehliadky u gynekológa.
Najčastejšie príznaky

MRI - magnetická rezonancia

MRI - magnetická rezonancia - ide o ďalšiu zobrazovaciu metódu, ktorá využíva rádiové vlny a silné magnety.