Nepodceňujte preventívne prehliadky u gynekológa.
Najčastejšie príznaky

Biopsia

Biopsia je vyšetrením, ktoré dokáže s istotou potvrdiť alebo vylúčiť nádorové ochorenie. Lekár odoberie malú vzorku tkaniva a tekutiny v panve a vzorka je následne odoslaná do laboratória, kde odborníci pod mikroskopom zisťujú prítomnosť nádorových buniek. Odoberanie tkaniva zvyčajne prebieha počas laparoskopickej operácie alebo pomocou ihly, ktorá sa pichne priamo do nádoru cez kožu na bruchu.